דירוגים

מוסדות פיננסים - בנקים

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAAA
24/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAAA
24/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAAA
21/01/18
טווח קצר
ilA-1+
12/04/18
טווח ארוך
יציב
ilAA
טווח ארוך
יציב
ilAA+
27/05/18
טווח ארוך
חיובי
ilA+
07/05/18

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב