דירוגים / תאגידים/ בנקים

בנק לאומי

אנליסט ראשי
Stephanie Mery

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק
דירוג
תחזית
תאריך דירוג
תאריך
פעולת דירוג אחרונה
דוח דירוג אחרון
דוח
טווח ארוך
ilAAA
יציב
24/10/17
אישרור דירוג

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה
סוג
דירוג
תחזית
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה 402
טווח ארוך
ilAA
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה 401
טווח ארוך
ilAA
אגח סדרה 179
טווח ארוך
ilAAA
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה 400
טווח ארוך
ilAA
21/01/16
לאומי שטרי הון נדחים 201
טווח ארוך
ilAA
08/02/10
6040158
כתבי התחייבות נדחים יד'
טווח ארוך
ilAA+
10/11/10
6040299
לאומי שטרי הון נדחים 200
טווח ארוך
ilAA
6040141
אגח סדרה 177
טווח ארוך
ilAAA
20/07/15
שטרי הון נדחים סדרה 300
טווח ארוך
ilAA
6040257
שטרי הון נדחים סדרה 301
טווח ארוך
ilAA
6040265
אגח סדרה 178
טווח ארוך
ilAAA
20/07/15
לאומי מימון סדרה ו'
טווח ארוך
ilAA
7410111
אג"ח סדרה 173
טווח ארוך
ilAA+
7411192

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

חברות אחרות שעשויות לעניין אותך

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAAA
24/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAAA
21/01/18