פעולות דירוג אחרונות

פורמולה

אישור דירוג | 30/08/2016

חברת גב ים לקרקעות בעמ

אישור דירוג | 29/08/2016

החברה למימון רמלה 2005 בעמ

אישור דירוג | 24/08/2016

איי.די.או. גרופ בעמ ADO

אישור דירוג | 24/08/2016

אורמת טכנולוגיות

דירוג חדש | 24/08/2016

אורמת טכנולוגיות

דירוג הנפקה | 24/08/2016

  • אודות

  • חברת דירוג האשראי S&P מעלות פועלת מזה 25 שנה בשוק החוב בישראל. מאז הקמתה, החדירה S&P מעלות לשוק את השפה, הסימולים והמתודולוגיה של דירוגי האשראי. ערכי היסוד אשר מהווים בסיס ודרך לכל פעולות החברה הם אי תלות, יושרה, אובייקטיביות ושקיפות.

    החל משנת 2008, S&P מעלות הינה חברת בת בבעלות מלאה של S&P Global. ומהווה חלק מזרוע הפעילות של חטיבת הדירוג, S&P Global Ratings.

    S&P Global Ratings פועלת למעלה מ- 150 שנה בתחומי הידע הפיננסי, הערכת סיכוני אשראי, מחקרי השקעות ונתונים.

    ל-S&P מעלות צוות מקצועי עתיר ניסיון, המהווה חלק בלתי נפרד מהחברה הגלובאלית ומהצוות המקצועי של ,חטיבת הדירוג המונה כ- 1,400 אנליסטים ביותר מ- 25 מדינות ברחבי העולם.