מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

דירוגים
תאגידים - תקשורת

דירוגים אחרונים

סדרות

שם חברה

סוג דירוג

מאפיין

דירוג

דירוג אחרון

לדירוג

חברה

בחרו
בחרו
בחרו
שם חברה
בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA
דירוג אחרון
02/05/24
שם חברה
חברת פרטנר תקשורת בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA-
דירוג אחרון
09/05/24
שם חברה
יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA
דירוג אחרון
02/05/24
שם חברה
סלקום ישראל בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilA+
דירוג אחרון
15/11/23
שם חברה
סלקום ישראל בעמ
סוג דירוג
טווח קצר
מאפיין
דירוג
ilA-1
דירוג אחרון
15/11/23
שם חברה
פלאפון תקשורת בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA
דירוג אחרון
02/05/24
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

עדכון דירוג: חברת פרטנר תקשורת בעמ - העלאת דירוג ל-'-ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים; תחזית הדירוג יציבה
העלאת דירוג ל-'-ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים; תחזית הדירוג יציבה
09/05/2024
עדכון דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ,פלאפון תקשורת בעמ,יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ - העלאת דירוג ל-'ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים, התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבזק תשמור ב-24 החודשים הקרובים על יחס מתואם חוב ל EBITDA של 2x‏-‏3x, על יחס תזרים מזומנים חופשי לחוב של 15% בממוצע ועל נזילות הולמת לפחות. בחישוב היחסים אנו מביאים בחשבון את היקף ההשקעות שבזק מתכננת לבצע על מנת לשמור
02/05/2024
עדכון דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ,פלאפון תקשורת בעמ,יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ - העלאת דירוג ל-'ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים, התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבזק תשמור ב-24 החודשים הקרובים על יחס מתואם חוב ל EBITDA של 2x‏-‏3x, על יחס תזרים מזומנים חופשי לחוב של 15% בממוצע ועל נזילות הולמת לפחות. בחישוב היחסים אנו מביאים בחשבון את היקף ההשקעות שבזק מתכננת לבצע על מנת לשמור
02/05/2024
עדכון דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ,פלאפון תקשורת בעמ,יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ - העלאת דירוג ל-'ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים, התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבזק תשמור ב-24 החודשים הקרובים על יחס מתואם חוב ל EBITDA של 2x‏-‏3x, על יחס תזרים מזומנים חופשי לחוב של 15% בממוצע ועל נזילות הולמת לפחות. בחישוב היחסים אנו מביאים בחשבון את היקף ההשקעות שבזק מתכננת לבצע על מנת לשמור
02/05/2024
דירוג חדש: סלקום ישראל בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' ודירוג הנפקה 'ilA 1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' ודירוג הנפקה 'ilA 1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
15/01/2024
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
09/01/2024
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
07/01/2024
אישור דירוג: סלקום ישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA'; התחזית יציבה
אשרור דירוג המנפיק ilA+/Stable; התחזית יציבה
15/11/2023
עדכון דירוג: סלקום ישראל בעמ - העלאת דירוג ל-'+ilA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים; תחזית הדירוג יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שסלקום תציג ב-12 החודשים יחס מתואם חוב ל-EBITDA של 3.0x-2.0x ורווחיות של כ-25%. תחזית הדירוג נתמכת גם בגידול ההדרגתי במספר מנויי הסיבים ודור 5 בסלולר, התורם לשימור מעמדה התחרותי בשוק התקשורת, על אף הערכתנו להמשך תנאי ש
06/08/2023
עדכון דירוג: חברת פרטנר תקשורת בעמ - עדכון תחזית הדירוג לחיובית בשל שיפור ביחסים הפיננסיים; אשרור דירוג '+ilA'
תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו שפרטנר תציג ב-12‏-18 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.5x‏-‏2.0x, רווחיות גבוהה מ-25% ותזרים מזומנים חופשי חיובי. תחזית הדירוג החיובית נתמכת גם בשיפור ברווחיות החברה, קיטון בחוב ובצפי לירידה בהיקף ההשקעות של
27/07/2023