דירוגים

מוסדות פיננסים - מימון חוץ בנקאי

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilA
טווח קצר
ilA-1
22/03/18
טווח ארוך
יציב
ilA
טווח ארוך
יציב
ilA
14/12/17
טווח קצר
ilA-1
טווח ארוך
יציב
ilAA-
12/04/18
טווח ארוך
שלילי
ilA
16/05/18
טווח ארוך
שלילי
ilAA
05/07/18

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב