דירוגים

תאגידים - תחבורה ולוגיסטיקה

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
חיובי
ilA-
17/05/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
28/03/18
טווח ארוך
חיובי
ilAA+
12/03/18
טווח ארוך
יציב
ilA-
12/02/18
טווח ארוך
חיובי
ilA-
01/10/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב