דירוגים

תאגידים - קמעונאות

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAA-
19/03/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
26/11/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב