דירוגים

תאגידים - הנדסה וקבלנות

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
שלילי
ilA
27/05/18
טווח ארוך
יציב
ilA
17/04/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
20/02/18
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
29/01/18
טווח ארוך
יציב
ilA-
27/06/18
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
21/06/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
29/11/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב