דירוגים

תאגידים - תקשורת

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
שלילי
ilAA
26/04/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
27/07/17
טווח ארוך
יציב
ilA+
25/06/18
טווח ארוך
שלילי
ilAA
26/04/18

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב