דירוגים

תאגידים - נדל"ן - ייזום

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
15/05/18
טווח ארוך
יציב
ilA
10/06/18
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
07/01/18
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
02/10/17
טווח קצר
ilA-1
17/04/18
טווח ארוך
יציב
ilA
טווח ארוך
יציב
ilBBB
26/06/18
טווח ארוך
יציב
ilA-
29/04/18

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב