דירוגים

ביטוח - ביטוח כללי וחיים

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAA+
24/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAA+
19/10/17
טווח ארוך
חיובי
ilAA+
14/01/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
24/10/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב