דירוגים

תאגידים - אנרגיה, נפט וגז

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
חיובי
ilA-
03/04/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
28/03/18
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
05/07/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
28/03/18
טווח ארוך
יציב
ilA-
23/07/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב