דירוגים

תאגידים - נדל"ן - מניב

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAA-
05/06/18
טווח ארוך
יציב
ilA
26/09/17
טווח ארוך
יציב
ilAA
21/06/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
07/08/17
טווח ארוך
יציב
ilA-
11/03/18
טווח ארוך
יציב
ilA+
20/06/18
טווח קצר
ilA-1+
08/07/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
טווח קצר
ilA-1+
16/08/17
טווח ארוך
יציב
ilAA

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב