דירוגים

תאגידים - חברות החזקה

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilBBB-
27/07/17
טווח ארוך
יציב
ilA+
29/03/18
טווח ארוך
יציב
ilA
09/07/18
טווח ארוך
יציב
ilA
19/09/17
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
25/03/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
20/03/18
טווח ארוך
D
11/07/18
טווח ארוך
יציב
ilA-
20/03/18
דירוג מקדמי
יציב
ilA- prelim

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב