פעולות דירוג

אחרונות

חיפוש מורחב
שם חברה
דירוג
תחזית
סולם
סקטור
תאריך
פעולת דירוג
דו"ח אחרון
דירוג מנפיק
D
טווח ארוך
12/07/18
הורדת דירוג,שינוי תחזית דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
D
טווח ארוך
11/07/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA+
יציב
טווח ארוך
10/07/18
שינוי תחזית דירוג,העלאת דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilBBB+
יציב
טווח ארוך
10/07/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAAA
יציב
טווח ארוך
09/07/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA- prelim
יציב
דירוג מקדמי
09/07/18
דירוג חדש
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
09/07/18
דירוג חדש
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
09/07/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-1+
טווח קצר
08/07/18
העלאת דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-1+
טווח קצר
08/07/18
העלאת דירוג
לרשימת הסדרות