פעולות דירוג

אחרונות

חיפוש מורחב
שם חברה
דירוג
תחזית
סולם
סקטור
תאריך
פעולת דירוג
דו"ח אחרון
דירוג מנפיק
ilA
שלילי
טווח ארוך
27/05/18
אישרור דירוג,הוצאה מרשימת מעקב,שינוי תחזית דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA+
יציב
טווח ארוך
27/05/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
24/05/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA+
יציב
טווח ארוך
24/05/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
NR
טווח ארוך
24/05/18
נסיגה/סיום דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-
יציב
טווח ארוך
22/05/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-1
טווח קצר
21/05/18
דירוג חדש
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
21/05/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAAA
יציב
טווח ארוך
21/05/18
דירוג חדש
דירוג מנפיק
NR
דירוג מקדמי
21/05/18
נסיגה/סיום דירוג
לרשימת הסדרות