פעולות דירוג

אחרונות

חיפוש מורחב
שם חברה
דירוג
תחזית
סולם
סקטור
תאריך
פעולת דירוג
דו"ח אחרון
דירוג מנפיק
ilA+
יציב
טווח ארוך
22/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
22/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
22/03/18
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
ilA-1
טווח קצר
22/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
20/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-
יציב
טווח ארוך
20/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
19/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilBBB+
יציב
טווח ארוך
19/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA+
יציב
טווח ארוך
18/03/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
18/03/18
שינוי תחזית דירוג,העלאת דירוג,הוצאה מרשימת מעקב
לרשימת הסדרות