תחום רשויות מקומיות ואגודות

על התחום

תחום המימון הציבורי כולל דירוגי רשויות מקומיות, שירותי בריאות ציבוריים, ואוניברסיטאות. S&P Maalot הינה חברת הדירוג המובילה בשוק המקומי בדירוגי אשראי של תחום המימון הציבורי ועיקר פעילותה בתחום זה הינו דירוג אשראי של רשויות מקומיות, המאופיינות ברמת איכות אשראי גבוהה יחסית.

חיפוש לפי סקטור

פרסומים אחרונים

  • אישור דירוג: עיריית רעננה - אשרור דירוג 'ilAAA' והתחזית היציבה

    25/07/18

    תכנית הפיתוח הנרחבת של העירייה תמשיך להיות גורם מרכזי המשפיע על האינדיקטורים הפיננסיים של העירייה, שנחלשו מעט בשנה החולפת. למרות זאת, אנו צופים כי ההנהלה הפיננסית של העירייה תצליח לשמר את עמדת הנזילות החיובית ואת נטל החוב הנמוך.