תחום תאגידים

על התחום

Standard & Poor's Maalot מספקת שירותי דירוג אשראי הממלאים תפקיד מרכזי בשוק החוב החוץ בנקאי. הערכת איכות האשראי של תאגידים מותאמת לדירוג המנפיק ודירוג ההתחייבויות השונות ומשרתת מנפיקים מקשת רחבה של תחומי פעילות.

חיפוש לפי סקטור

פרסומים אחרונים