יוניברסל מוטורס ישראל UMI


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA/Stable 20/08/2017 דירוג חדש
pdf
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1 07/11/2017
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Matthew Pirnie

matthew.pirnie@spglobal.com

 

אנליסט משני