פסגות רבעוני בעמרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
סדרה א' - דולר

ilAAA (sf)

31/08/2006 30/04/2030 1128891

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

עמרי שטרן

omri.stern@spglobal.com

 

אנליסט משני

Jose Tora

jose.tora@sandp.com