מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

דירוגים
מוסדות פיננסים - מוסדות פיננסיים - אחר

דירוגים אחרונים

סדרות

שם חברה

סוג דירוג

מאפיין

דירוג

דירוג אחרון

לדירוג

חברה

שם חברה
יצוא חברה להשקעות בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
שלילי
דירוג
ilA
דירוג אחרון
07/05/24
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

אישור דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilA' למרות התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים; התחזית נותרה שלילית
תחזית הדירוג השלילית תואמת את תחזית הדירוג השלילית של בנק ירושלים. בנוסף משקפת תחזית הדירוג השלילית את הסיכון להתרחבות המלחמה, להורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל ולשחיקה בפרופיל האשראי של הבנק ב-12‏-18 החודשים הקרובים, וכתוצאה מכך על פרופיל האשראי של יצוא.
07/05/2024
עדכון דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - שינוי התחזית לשלילית על רקע עלייה בסיכונים הגיאופולטיים ושינוי התחזית לשלילית לחברת הבת בנק ירושלים; אשרור דירוג 'ilA'
תחזית הדירוג השלילית תואמת את תחזית הדירוג השלילית של בנק ירושלים. בנוסף משקפת תחזית הדירוג השלילית את הסיכון להתדרדרות בסביבה המקרו-כלכלית בישראל שתשפיע לשלילה על פרופיל האשראי של הבנק ב-12‏-18 החודשים הקרובים, וכתוצאה מכך על פרופיל האשראי של יצוא.
19/11/2023
אישור דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilA'; התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה תואמת את התחזית היציבה של בנק ירושלים. בנוסף משקפת תחזית הדירוג היציבה את הצפי שלנו כי החברה תשמור ב-12‏-18 החודשים הקרובים על הגמישות הפיננסית הנוכחית שלה, הנתמכת ביתרת מזומנים וניירות ערך, בנוסף למניות לא משועבדות של בנק ירושלים.
07/06/2023
הפסקת דירוג: יונט קרדיט שירותים פיננסיים בעמ - הורדת דירוג המנפיק ל-'ilB' על רקע התפתחויות שליליות הנוגעות לאי סדרים בחברה, התחזית שלילית; השעיית מעקב אחר דירוג החברה בשל היעדר מידע מספק והפסקת הדירוג לבקשת החברה
ב-26 ביוני 2022 הורידה S&P מעלות את דירוג המנפיק של יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ ואת דירוג איגרות החוב הבכירות הלא מובטחות שהיה בכוותה להנפיק ל-'-ilB מ-'ilBBB'. תחזית הדירוג שלילית. בה בעת השעתה S&P מעלות את המעקב אחר דירוגים אלה והפסיקה אותו לבקשת ה
26/06/2022
אישור דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilA'; התחזית יציבה
ב-29 במאי 2022 אשררנו את הדירוג 'ilA' ליצוא חברה להשקעות בע"מ, חברת החזקות לא תפעולית המחזיקה בבנק ירושלים.
29/05/2022
דירוג חדש: יונט קרדיט שירותים פיננסיים בעמ - קביעת דירוג מנפיק '-ilBBB', התחזית יציבה
"יונט קרדיט שירותים פיננסים בע"מ ("יונט קרדיט" או "החברה") היא חברת מימון חוץ בנקאי העוסקת בעיקר בניכיון צ'קים. גודלה והיקף פעילותה של החברה קטן בהשוואה למתחרות אחרות בענף, עם תיק של כ- 181 מיליון ₪ נכון ל-31 בדצמבר 2021. בנוסף אנו סבורים כי לחברה ריכוזי
28/03/2022
אישור דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilA' בעקבות שינוי מתודולוגיה, התחזית יציבה
ב-24 בינואר 2022 אשררה S&P מעלות את דירוג המנפיק של יצוא חברה להשקעות בע"מ, 'ilA'. תחזית הדירוג יציבה. בה בעת אשררה S&P מעלות את דירוג החוב של החברה.
24/01/2022
הפסקת דירוג: MGG Offshore (BVI) Limited - הפסקת מעקב אחר הדירוג לבקשת החברה
S&P מעלות מודיעה בזאת כי היא מפסיקה לעקוב אחר דירוג המנפיק של חברת MGG Offshore (BVI) Ltd. בהתאם לבקשת החברה. החברה לא הנפיקה את איגרות החוב המתוכננות, וביקשה להפסיק את המעקב אחר הדירוג.
12/01/2022
אישור דירוג: יצוא חברה להשקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilA'; התחזית יציבה
ב-20 במאי, 2021, אשררנו את הדירוג 'ilA' ליצוא חברה להשקעות בע"מ, חברת החזקות לא תפעולית המחזיקה בבנק ירושלים. תחזית הדירוג היציבה משקפת את תחזית הדירוג היציבה של בנק ירושלים (ראו דוח דירוג מה-20 למאי, 2021) ואת הצפי שלנו שהחברה תשמור על הגמישות הפיננסית ה
20/05/2021
הודעה: הפסקת דירוג '+ilA' לאיגרות החוב הבכירות המובטחות של החברה
S&P מעלות הודיעה היום כי היא מפסיקה את דירוג ההנפקה, '+ilA', לאיגרות החוב הבכירות המובטחות ש MGG Offshore (BVI) Limited (+ilA/Stable) התכוונה להנפיק, בעקבות ביטול ההנפקה. דירוג המנפיק של MGG Offshore, '+ilA', נותר על כנו.
22/03/2021