מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

דירוגים
תאגידים - קמעונאות

דירוגים אחרונים

סדרות

שם חברה

סוג דירוג

מאפיין

דירוג

דירוג אחרון

לדירוג

חברה

שם חברה
אלון רבוע כחול ישראל בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilA
דירוג אחרון
28/08/23
שם חברה
רמי לוי שיווק השקמה 2006 בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA-
דירוג אחרון
27/11/23
שם חברה
שופרסל בעמ
סוג דירוג
טווח ארוך
מאפיין
יציב
דירוג
ilAA-
דירוג אחרון
16/10/23
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 43 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 43 מיליון ₪ ע.נ.
11/04/2024
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 161 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 161 מיליון ₪ ע.נ.
12/02/2024
אישור דירוג: רמי לוי שיווק השקמה 2006 בעמ - אשרור דירוג המנפיק ilAA-/Stable
אשרור דירוג המנפיק ilAA-/Stable
27/11/2023
אישור דירוג: שופרסל בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור שופרסל על מעמדה התחרותי בענף קמעונאות המזון, תוך המשך פיתוח המותג הפרטי שלה וחיזוק הסינרגיה עם Be. תחזית הדירוג היציבה משקפת גם את ציפייתנו שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג
16/10/2023
אישור דירוג: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - אשרור דירוג ilA, תחזית יציבה
אשרור דירוג ilA, תחזית יציבה
28/08/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 580 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 15 ביוני 2023, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '+ilA' לאיגרות חוב שתנפיק חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הנפקת סדרות אג"ח חדשות, סדרות ח' ו-ט', שיובטחו בשעבוד מניות החברות הבנות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ור
27/06/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
15/06/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '+ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרת אג"ח ח', שתובטח על ידי שעבוד מניות החברות הבנות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ורבוע כחול נ
22/03/2023
אישור דירוג: רמי לוי שיווק השקמה 2006 בעמ - אשרור דירוג -ilAA' , תחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שב-12 החודשים הבאים תשמור החברה על שיעור EBITDA ממוצע לענף, בין היתר בזכות המשך גידול במכירות המותג הפרטי וייעול וחיזוק המערך המקוון. כמו כן משקפת התחזית את הערכתנו כי מיזוגים ורכישות נוספים יבוצעו ללא מינוף משמעותי כח
20/11/2022
עדכון דירוג: שופרסל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilAA' ושינוי תחזית הדירוג ליציבה מחיובית על רקע התחרות העזה בענף
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור שופרסל על מעמדה התחרותי בענף קמעונאות המזון, תוך המשך פיתוח המותג הפרטי שלה, בד בבד עם חיזוק הסינרגיה עם BE. אנו מעריכים כי לשם כך תבצע החברה השקעות שיאפשרו לה לשמור על מעמדה החזק בענף ולת
03/10/2022