מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תחום


פרויקטים ותשתיות

על התחום

Standard & Poor's Maalot מספקת שירותי דירוג למגוון חברות תשתית (utilities) לרבות חשמל, מים וגז הכוללים בחינת המאפיינים הפיננסיים של החברה המדורגת, מיצובה העסקי במשק והתמיכה שהיא עשויה לקבל מהמדינה.

חיפוש לפי סקטור

פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

עדכון דירוג: חברת החשמל לישראל בעמ - עדכון תחזית הדירוג לשלילית מיציבה בשל השפעת המלחמה של ישראל נגד חמאס ;אשרור דירוג '-ilAAA/ilA1+'
עדכון תחזית הדירוג לשלילית מיציבה בשל השפעת המלחמה של ישראל נגד חמאס ;אשרור דירוג '-ilAAA/ilA1+'
22/05/2024
עדכון דירוג: רכבת ישראל בעמ - עדכון תחזית הדירוג לשלילית בעקבות הורדת דירוג מדינת ישראל והתחזית השלילית, אשרור דירוג '+ilAA'
התחזית השלילית משקפת את הסיכון להורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל, שתפעיל לחץ שלילי על דירוג החברה בהינתן הזיקה ביניהן. בנוסף, השפעות מהותיות ומתמשכות יותר של המלחמה, שישפיעו לרעה על הכלכלה הישראלית ועל פעילות החברה, עשויות להפעיל לחץ שלילי על הדירוג.
15/05/2024
עדכון דירוג: חברת נמל אשדוד בעמ - עדכון תחזית הדירוג לשלילית בעקבות הורדת דירוג מדינת ישראל והתחזית השלילית , אשרור דירוג '+ilAA'
התחזית השלילית משקפת את הסיכון להורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל, שתפעיל לחץ שלילי על דירוג החברה בהינתן הזיקה ביניהן. גם השפעות מהותיות ומתמשכות יותר של המלחמה, שישפיעו לרעה על הכלכלה הישראלית ועל פעילות החברה, עשויות להפעיל לחץ שלילי על הדירוג.
15/05/2024
עדכון דירוג: נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ - עדכון תחזית הדירוג לשלילית בעקבות הורדת דירוג מדינת ישראל והתחזית השלילית, אשרור דירוג 'ilAAA'
התחזית השלילית משקפת את הסיכון להורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל, שתפעיל לחץ שלילי על דירוג החברה בהינתן הזיקה ביניהן. בנוסף, השפעות מהותיות ומתמשכות יותר של המלחמה, שישפיעו לרעה על הכלכלה הישראלית ועל פעילות החברה, עשויות להפעיל לחץ שלילי על הדירוג.
15/05/2024
אישור דירוג: מקורות חברת מים בעמ - אשרור דירוג 'ilAAA'; התחזית יציבה
אשרור דירוג 'ilAAA'; התחזית יציבה
15/05/2024
אישור דירוג: חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בעמ - אשרור דירוג 'ilAAA'; התחזית שלילית
התחזית השלילית משקפת את הסיכון להורדה נוספת בדירוג מדינת ישראל, שעשויה להפעיל לחץ שלילי על דירוג החברה בהינתן הזיקה ביניהן. בנוסף, השפעות מהותיות ומתמשכות יותר של המלחמה, שישפיעו לרעה על הכלכלה הישראלית ועל פעילות החברה, עשויות להפעיל לחץ שלילי על הדירוג.
15/05/2024
אישור דירוג: רכבת ישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilAA', התחזית יציבה
התחזית היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תציג רכבת ישראל ביצועים תפעוליים ופיננסיים בהתאם לתרחיש הבסיס שלנו. זאת לאור מחויבותה של הממשלה לתמיכה שוטפת, המתבטאת בהסכם הפיתוח וההפעלה החדש לשנים 2022‏-2026, הצפוי לתמוך ביחסים הפיננסיים של הח
14/03/2024
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 910 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 910 מיליון ₪ ע.נ.
07/03/2024
עדכון דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - הכנסת דירוג המנפיק '-ilBBB' ודירוג הסדרות 'ilA' לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בשל עיכוב אפשרי בהקמת פרויקט שננדואה עקב תאונת העבודה בהקמת מתקן הטיפול וההפקה
הכנסת הדירוגים לרשימת מעקב עם השלכות שליליות משקפת את אי הוודאות לגבי עמידה בלוחות הזמנים של פרויקט שננדואה ואת האפשרות של אובדן הכנסות בשל עיכוב אפשרי בהקמת הפרויקט בעקבות התאונה.
22/02/2024
עדכון דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג 'ilA-/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilA-/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
22/02/2024