מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תחום


ביטוח

על התחום

Standard & Poor's Maalot מספקת שירותי דירוג למגוון רחב של חברות ביטוח, תוך התאמה למאפייני החוסן הפיננסי וההתחייבויות השונות, לרבות: דירוג חברת ביטוח ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בעלי הפוליסות וכן דירוג התחייבות של חברת הביטוח, לרבות חוב נחות ומכשירי הון מורכבים.

חיפוש לפי סקטור

פרסומים אחרונים