מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
תחום: פרויקטים ותשתיות

  • כללי

  • מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים | 14/12/22

    מאמר מתודולוגיה המפרט את הקריטריונים שלנו לדירוג עסקאות למימון פרויקטים, לרבות הגדרת תנאי הסף הנדרשים על מנת שעסקת מימון תחשב כעסקה מסוג מימון פרויקטים, הערכת המבנה המשפטי והפיננסי של העסקה, הערכת שלב ההקמה של הפרויקט, הערכת שלב ההפעלה של הפרויקט, ובחינת השפעת הצדדים הקשורים לפרויקט על סיכוני האשראי של העסקה

  • מתודולוגיה: גורמי מפתח ענפיים לדירוג עסקאות למימון פרויקטים | 14/12/22

    מאמר מתודולוגיה המפרט דגשים ייחודיים ליישום המאמר "מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים" שפורסם ביום 14 לדצמבר, 2022. לענפים שונים של פרויקטים יש דגשים ייחודיים ביישום המתודולוגיה הכללית לדירוג פרויקטים. ההבדלים נובעים ממאפייני הענף, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, והם מצריכים התאמה של אופן יישום המתודולוגיה