מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
תחום: פרויקטים ותשתיות

 • מתודולוגיה

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח ענפיים לדירוג עסקאות למימון פרויקטים | 14/12/22

  מאמר מתודולוגיה המפרט דגשים ייחודיים ליישום המאמר "מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים" שפורסם ביום 14 לדצמבר, 2022. לענפים שונים של פרויקטים יש דגשים ייחודיים ביישום המתודולוגיה הכללית לדירוג פרויקטים. ההבדלים נובעים ממאפייני הענף, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, והם מצריכים התאמה של אופן יישום המתודולוגיה

 • כללי

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים | 14/12/22

  מאמר מתודולוגיה המפרט את הקריטריונים שלנו לדירוג עסקאות למימון פרויקטים, לרבות הגדרת תנאי הסף הנדרשים על מנת שעסקת מימון תחשב כעסקה מסוג מימון פרויקטים, הערכת המבנה המשפטי והפיננסי של העסקה, הערכת שלב ההקמה של הפרויקט, הערכת שלב ההפעלה של הפרויקט, ובחינת השפעת הצדדים הקשורים לפרויקט על סיכוני האשראי של העסקה

 • גורמי מפתח לדירוג

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה | 19/11/13

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג.

 • דוחות משתנים והנחיות ליישום מתודולוגיה (אינן בסטטוס של מתודולוגיה)

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום המתודולוגיה: הנחיות למתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים | 14/12/22

  המסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של המאמר "מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות למימון פרויקטים" שפורסם ב-14 לדצמבר 2022

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום המתודולוגיה: ההבדל בין מתודולוגיה להנחיות ליישום מתודולוגיה | 15/12/17

  המאמר מספק הסבר קצר על ההבדל בין מתודולוגיה (קריטריונים), לבין הנחיות שאנו לעתים מפרטים כעזר ליישום מתודולוגיות.