מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
תחום: ביטוח

 • כללי

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של חברות ביטוח | 15/11/23

  המאמר מפרט את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון של חברות ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות ומבטחי משנה. אנו מעריכים את הלימות ההון של המבטח על בסיס מודל זה בשילוב גורמים איכותיים נוספים, לרבות מבנה ההון של המבטח, איכות הנכסים, הלימות הרזרבות, התאמות בין נכסים להתחייבויות, תלות במבטחי משנה, סיכוני ריכוזיות, תכנון ההון והגמישות הפיננסית..

 • מתודולוגיה: דירוג הון היברידי | 02/03/22

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח: | 01/07/19

  המאמר מפרט את המסגרת המתודולוגית והקריטריונים המרכזיים שלנו לדירוג חברות ביטוח. העוגן להערכת הדירוג של חברת ביטוח נקבע על ידי שילוב של הערכת פרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של הערכת הסיכון של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים, בהם רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים והגמישות הפיננסית.

 • מתודולוגיה: דרישות הון של חברות ביטוח אשראי מסחרי | 06/12/13

  המאמר מפרט את ההנחות העומדות בבסיס המודל שלנו לחישוב דרישות ההון המותאם לסיכון של חברות העוסקות בביטוח אשראי מסחרי

 • דוחות משתנים והנחיות ליישום מתודולוגיה (אינן בסטטוס של מתודולוגיה)

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום המתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח | 01/07/19

  המסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח" שפורסם ב-1 ליולי 2019.

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום המתודולוגיה: ההבדל בין מתודולוגיה להנחיות ליישום מתודולוגיה | 15/12/17

  המאמר מספק הסבר קצר על ההבדל בין מתודולוגיה (קריטריונים), לבין הנחיות שאנו לעתים מפרטים כעזר ליישום מתודולוגיות.