מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

בקשה לתגובת הציבור: מתודולוגיה להערכת איכות אשראי של גופים לא מדורגים
מתודולוגיה המפרטת את העקרונות שאנו מציעים ליישם בעת הערכת סיכון האשראי של נכסים או ישויות שאיננו מדרגים, כאשר מידע זה נדרש לניתוח סיכוני האשראי הכולל של הגוף או העסקה שאנו מדרגים בפועל. הצעה זו כוללת גם עדכונים לאופן שבו אנו משלבים דירוגים של סוכנויות דירוג אשראי אחרות בניתוח סיכוני האשראי שאנו מבצעים
17/01/2024