מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תוצאות חיפוש
”TempFilterSearch”

פרסומי דירוג אחרונים

פרסומי דירוג אחרונים

אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
13/06/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
13/06/2024
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג טווח ארוך '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר, 'ilA1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תשמור אלביט על מיצובה העסקי הגבוה, כולל יכולות מחקר ופיתוח, ועל צבר הזמנות גדול. אנו צופים שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג, קרי על יחס מתואם FFO לחוב של כ-20%-30% ועל יחס מת
10/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/06/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/06/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
06/06/2024
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג מבנה יחס חוב לחוב והון עצמי נמוך מ-50% ויחס EBITDA להוצאות מימון גבוה מ-2x, ההולמים את הדירוג הנוכחי. הצפי שלנו מבוסס בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצגה לנו ועל המדיניות הפיננסית של החברה. התחז
05/06/2024
דירוג הנפקה: ישראל-קנדה (ט.ר) בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
פרסומי מחקר

פרסומי מחקר

אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
13/06/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
13/06/2024
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג טווח ארוך '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר, 'ilA1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תשמור אלביט על מיצובה העסקי הגבוה, כולל יכולות מחקר ופיתוח, ועל צבר הזמנות גדול. אנו צופים שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג, קרי על יחס מתואם FFO לחוב של כ-20%-30% ועל יחס מת
10/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/06/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/06/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
06/06/2024
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג מבנה יחס חוב לחוב והון עצמי נמוך מ-50% ויחס EBITDA להוצאות מימון גבוה מ-2x, ההולמים את הדירוג הנוכחי. הצפי שלנו מבוסס בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצגה לנו ועל המדיניות הפיננסית של החברה. התחז
05/06/2024
דירוג הנפקה: ישראל-קנדה (ט.ר) בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
פרסומי מתודולוגיה

פרסומי מתודולוגיה

אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
13/06/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
13/06/2024
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג טווח ארוך '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר, 'ilA1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תשמור אלביט על מיצובה העסקי הגבוה, כולל יכולות מחקר ופיתוח, ועל צבר הזמנות גדול. אנו צופים שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג, קרי על יחס מתואם FFO לחוב של כ-20%-30% ועל יחס מת
10/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/06/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/06/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
06/06/2024
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג מבנה יחס חוב לחוב והון עצמי נמוך מ-50% ויחס EBITDA להוצאות מימון גבוה מ-2x, ההולמים את הדירוג הנוכחי. הצפי שלנו מבוסס בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצגה לנו ועל המדיניות הפיננסית של החברה. התחז
05/06/2024
דירוג הנפקה: ישראל-קנדה (ט.ר) בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
פרסומי נהלים

פרסומי נהלים

אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
13/06/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
13/06/2024
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג טווח ארוך '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר, 'ilA1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תשמור אלביט על מיצובה העסקי הגבוה, כולל יכולות מחקר ופיתוח, ועל צבר הזמנות גדול. אנו צופים שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג, קרי על יחס מתואם FFO לחוב של כ-20%-30% ועל יחס מת
10/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/06/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/06/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
06/06/2024
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג מבנה יחס חוב לחוב והון עצמי נמוך מ-50% ויחס EBITDA להוצאות מימון גבוה מ-2x, ההולמים את הדירוג הנוכחי. הצפי שלנו מבוסס בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצגה לנו ועל המדיניות הפיננסית של החברה. התחז
05/06/2024
דירוג הנפקה: ישראל-קנדה (ט.ר) בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
דירוג הנפקה: בנק מזרחי טפחות בעמ,מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ - מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת נייר
מתן דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.84 מיליארד ₪ ע.נ.; מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.; ומתן דירוג 'ilA-1+' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 2.16 מיליארד ₪ ע.נ.
04/06/2024
ארכיון

ארכיון

אין תוצאות חיפוש תחת ערך זה
אחר

אחר

אין תוצאות חיפוש תחת ערך זה