מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מדיניות הפרטיות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("S&P Maalot"או "אנחנו")

כללי

תנאי מדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים וגברים כאחד. הכותרות במדיניות הפרטיות הן לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות. ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות הפרטיות, תהא להם משמעות זהה למשמעותם ב תנאי השימוש של האתר. מידע מסוים ש-S&P אוספת לגביך עשוי להיחשב כ"מידע אישי" בהתאם לדיני הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

סוגי המידע האישי המזוהה ("מידע אישי") אשר S&P אוספת לגביך

מידע אישי אשר הינך מספק לנו מיוזמתך כגון: שמך; תוארך; הארגון בו הינך מועסק; כתובתך; מס' הטלפון שלך; מס' הפקס שלך; וכן כתובת הדוא"ל שלך

המטרות שלשמן נאסף המידע

החברה אוספת את המידע למטרות הבאות:

(א) לעבד את המידע הנחוץ לצורך ביצוע פעולותיך;

(ב) תפעול חשבונך;

(ג) לוודא את עמידתך בתנאי השימוש; וכן

(ד) לצורך תגובה לבקשותיך;

 כמו-כן, החברה תעשה בפרטים אלה שימוש על מנת לספק לך מידע אודות השירותים והמוצרים המוצעים על-ידינו ועל-ידי חברות אחרות בקבוצה של S&P Global   אשר לדעתנו עשויים לעניין אותך.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תמסור לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן, אשר בהתקיימותם אתה מסכים להעברת המידע האישי:

 • במקרים בהם מסירת המידע הינה לצדדים שלישיים המספקים שירותים מטעמנו;
 • עם חברת S&P Global Ratings
 • עם חברות אחרות בקבוצת S&P Global אשר אנו סבורים כי מוצריהן ושירותיהן עשויים לעניין אותך;
 • במקרים בהם החברה תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי;
 • במקרים בהם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 • במקרים בהם תבצע באתר פעולות העומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש של האתר; ו/או
 • • הינך מסכים כי ייתכן ולצרכים עסקיים יהיה צורך בהעברת המידע האישי מחוץ למדינה בה הוא נאסף, לצרכים שיווקיים, כאמור להלן.למקומות אחרים בעולם.

שימוש במידע האישי לצרכים שיווקיים

במידה והינך מעוניין כי נעשה שימוש במידע האישי לצרכים שיווקיים כאמור, אנא שלח לכתובת sandp_maalot@spglobal.com או למנהל מדיניות הפרטיות של S&P מעלות, בכתובת אבא הלל סילבר 12, רמת-גן עבור מנהל מדיניות פרטיות, את ההוראה הבאה: אני, המשתמש שפרטיו מפורטים להלן, מעוניין כי S&P מעלות תשלח לי חומרים שיווקיים לדואר/לאימייל (מחק את המיותר). בנוסף, עליך לאשר כי אתה אכן המשתמש המורשה להשתמש בחשבון נשוא הפנייה, ולצורך כך יש לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, וכן כתובת אימייל (לפי העניין).

אבטחת מידע

S&P Maalot מקיימת מערכות הגנה ונהלי בטיחות סבירים על-מנת להגן על המידע האישי שלך כנגד גישה ושימוש בלתי מורשים. המידע האישי שלך מאוחסן במיקום מאובטח בישראל, והגישה אליו מוגבלת למורשים לכך. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, S&P לא מתחייבת לכך ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, באחריותך לשמור על שם המשתמש וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.

עיון במידע

לצורך עיון ובדיקת הנכונות של המידע האישי המצוי בידי S&P לגביך, הסרת המידע האישי לגביך, מכולו או מקצתו, כמו גם לכל שאלה ו/או בקשה, אנא כתוב ל: sand_Maalot@standardandpoors.com או למנהל הפרטיות בכתובת רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, ישראל.

שימוש ב-Cookies

מעלות או צדדים שלישיים המספקים ל-S&P מעלות שירותים מדיניות משתמשים ב"עוגיות" (או בטכנולוגיות מעקב אחרות האוספות מידע אנונימי ולא מזוהה) בעת שאתה מבקר באתר. "עוגייה" היא קובץ טקסט קטן הנשמר במחשבך או במכשירך, ומסייע לאתר שלנו לתפקד בצורה טובה יותר. אנו עשויים לעשות שימוש בסוגי העוגיות הבאים:

לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, לתשומת לבך כי מניעת האפשרות לקבלת עוגיות עשויה לפגוע בשימושך בחלק מהשירותים המוצעים ע"י האתר. אנו עשויים לעשות שימוש בסוגי ה"עוגיות" הבאים באתר:

"עוגיות 'הכרחיות'", אשר התקנתן נחוצה בכדי לאפשר לנו להעביר לך את תכני האתר ולספק לך את השירותים הספציפיים אשר ביקשת מאיתנו. השירותים המוצעים באתר זה שלצורך תפעולם נחוצות "עוגיות" אלה כוללים, בין היתר:

 • כניסה לחשבון;
 • סל רכישה/חנות מקוונת
 • חיובים
 • הערות/בלוג

"עוגיות 'ביצועיות' או 'אנליסטיות'", אשר מסייעות לנו לאסוף מידע אודות אופן השימוש שמבקרים מבצעים באתר שלנו, ומאפשרות לנו לבצע ניתוחים ושיפורים לאתר. "עוגיות" ביצועיות או אנליסטיות יישארו מותקנות על גבי המחשב שלך גם לאחר שתסגור את הדפדפן, אך לא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש על-מנת לזהות אותך באופן אישי.

"עוגיות 'פונקציונאליות'" המאפשרות לאתר שלנו לשמור מידע אודות בחירותיך והעדפותיך, כגון מידע אודות טפסים מקוונים או הזמנות קודמות. עוגיות אלה מאפשרות לנו להציע לך אפשרויות מותאמות אישית במהלך שימושך באתר. עוגיות אלו אינן משמשות לעקוב אחר פעילותך באתרים אחרים.

שימוש בכתובת IP

כאשר אתה מבקר באתר שלנו, השרתים שלנו שומרים מידע מסוים אודות כתובת ה-IP שלך באופן אוטומטי. אנו משתמשים במידע זה על-מנת לעקוב אחר השימוש באתרים ובשירותים שאנו מציעים. אנו איננו מצליבים בין כתובת ה-IP לבין מידע אישי כלשהו, למעט במקרים של הפרת תנאי השימוש.

שאלות ובקשות

על-מנת לעיין ולבדוק כי המידע האישי הנשמר אודותיך מדויק, או על-מנת ליצור עמנו קשר בכל נושא או שאלה, אנא שלח לנו מייל לכתובת sandp_maalot@spglobal.com

למידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של לקוחות S&P Global לחץ כאן

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015. עדכונים למדיניות הפרטיות יפורסמו במיקום זה.