מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - חברות החזקה


אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
20/08/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
יאיר דיק
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה א
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
5010335
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
16/01/2024
אישור דירוג: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - אשרור דירוג -ilAA, תחזית יציבה
אשרור דירוג -ilAA, תחזית יציבה
20/08/2023
דירוג הנפקה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 79 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 79 מיליון ₪ ע.נ.
18/12/2022
אישור דירוג: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - אישרור דירוג מנפיק '-ilAA' תחזית יציבה
אישרור דירוג מנפיק '-ilAA' תחזית יציבה
05/09/2022
דירוג הנפקה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
16/08/2022
דירוג הנפקה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
03/02/2022
דירוג הנפקה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת סדרת איגרות חוב חדשה, סדרה א', בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת סדרת איגרות חוב חדשה, סדרה א', בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
16/01/2022
דירוג חדש: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - קביעת דירוג מנפיק '-ilAA', תחזית הדירוג יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על מעמדה התחרותי המוביל בישראל ותמשיך לייצר תזרימי מזומנים חופשיים מהותיים. אנו רואים את היחסים המתואמים הבאים (כולל איחוד יחסי של פעילות יינות ביתן בע"מ) כהולמים את הדירוג הנוכחי: י
25/08/2021
עדכון דירוג: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - הודעה לעיתונות
סיום דירוג
27/04/2011
עדכון דירוג: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעמ - הודעה לעיתונות
פרסום CreditWatch
02/01/2011

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
25/08/21
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
05/09/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
20/08/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג