מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - חברות החזקה


גנריישן קפיטל בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
07/01/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
גיל אברהמי
phone img
03-7539719

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1184555
שם סדרה
סדרה ב
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
20/05/21
קוד בורסאי
1177526
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

אישור דירוג: גנריישן קפיטל בעמ - אשרור דירוג 'ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על מינוף נמוך מ 50%, ללא שינוי מהותי במאפייני התיק, כגון איכות האשראי הממוצעת של תיק הנכסים, שיעור ההחזקות הסחירות והריכוזיות. הערכה זו נשענת על הצפי כי השקעות נוספות יבוצעו בחברות ע
07/01/2024
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 180 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '+ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 180 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק ג'נריישן קפיטל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ג'. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים.
23/07/2023
אישור דירוג: גנריישן קפיטל בעמ - אשרור דירוג 'ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על מינוף נמוך מ 50%, ללא שינוי מהותי במאפייני התיק, כגון איכות האשראי הממוצעת של תיק הנכסים, שיעור ההחזקות הסחירות והריכוזיות. הערכה זו נשענת על הצפי כי השקעות נוספות יבוצעו בחברות ע
04/01/2023
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 438 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 18 ביולי 2022, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '+ilA' לאיגרות חוב שיונפקו על ידי ג'נריישן קפיטל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הרחבת סדרות ב' ו/או ג' תקף להיקף כולל של עד 438 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לביצוע השקעות.
19/07/2022
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '+ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי ג'נריישן קפיטל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הרחבת סדרות ב' ו/או ג'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לביצוע השקעות.
18/07/2022
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ.
17/02/2022
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
17/01/2022
אישור דירוג: גנריישן קפיטל בעמ - אשרור דירוג 'ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים לא תחול הרעה בשווי תיק הנכסים של החברה ובהרכבו, וכי החברה תמשיך להשקיע בחברות הפועלות, בין היתר, גם בתחומים משיקים לתחומי פעילותה הנוכחיים. כמו כן, איננו צופים שינוי משמעותי בהרכב, נזילות, או אי
09/01/2022
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 450 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 450 מיליון ₪ ע.נ.
16/06/2021
דירוג חדש: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
13/05/2021

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
30/12/20
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
09/01/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
04/01/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
07/01/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג