מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


מגוריט ישראל בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilBBB+
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
27/11/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
אנליסט ראשי
גיא סידון
phone img
03-7539731

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1203504
שם סדרה
סדרה ב
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
תאריך הנפקה
31/08/20
קוד בורסאי
1168350
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
תאריך הנפקה
01/06/21
קוד בורסאי
1175975
שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
תאריך הנפקה
11/04/22
קוד בורסאי
1185834
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1192129
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 32 מיליון ₪ ע.נ.
06/06/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 33 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 33 מיליון ₪ ע.נ.
10/04/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 303 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 303 מיליון ₪ ע.נ.
22/01/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/01/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 87 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 87 מיליון ₪ ע.נ.
05/12/2023
עדכון דירוג: מגוריט ישראל בעמ - שינוי תחזית הדירוג לשלילית בשל היתכנות להמשך חולשה בתזרים המזומנים השוטף וביחסי הכיסוי; אשרור דירוג המנפיק '+-ilBBB' ודירוג אגרות חוב מובטחות 'ilA'
שינוי תחזית הדירוג לשלילית בשל היתכנות להמשך חולשה בתזרים המזומנים השוטף וביחסי הכיסוי; אשרור דירוג המנפיק '+-ilBBB' ודירוג אגרות חוב מובטחות 'ilA'
27/11/2023
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 66 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 66 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק מגוריט ישראל בע"מ (ilBBB+/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ג' ו/או ה'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפעילותה השוטפת של החברה.
05/07/2023
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
27/12/2022
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
13/12/2022
אישור דירוג: מגוריט ישראל בעמ - אשרור דירוג מנפיק '+ilBBB' תחזית יציבה
אשרור דירוג מנפיק '+ilBBB' תחזית יציבה
29/11/2022

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק דירוג מקדמי
דירוג
ilBBB+
אחרון עדכון תאריך
12/12/21
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB+
אחרון עדכון תאריך
13/04/22
פעולת דירוג
דירוג מקדמי לסופי, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB+
אחרון עדכון תאריך
29/11/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilBBB+
אחרון עדכון תאריך
27/11/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג