מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilBBB-
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
12/09/23
פעולת דירוג אחרונה
הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג
אנליסט ראשי
יאיר דיק
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilBBB+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilBBB+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1133040
שם סדרה
סדרה ב
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilBBB+
מאפיין
תאריך הנפקה
01/05/13
קוד בורסאי
1128347
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
09/07/2024
דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
07/07/2024
דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 360 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 360 מיליון ₪ ע.נ.
25/02/2024
דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilBBB' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
25/01/2024
עדכון דירוג: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - הוצאת דירוגי החברה מרשימת מעקב עם השלכות שליליות ואשרור דירוג המנפיק '-ilBBB'; תחזית הדירוג שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסיכון כי דירוג החברה עשוי להיות מושפע לשלילה מאיכות האשראי של קבוצת אדלר גם על רקע תחזית הדירוג השלילית של הקבוצה. כמו כן, תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסיכון כי תחול התדרדרות בפרופיל הנזילות של החברה בהינתן היקף חלויות משמ
12/09/2023
דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג 'ilBBB+/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 240 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג 'ilBBB+/Watch Neg' לאיגרות חוב בהיקף של עד 240 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. (ilBBB-/Watch Neg) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג'. ההנפקה תשמש את החברה לביצוע הצעת רכש חליפין למחזיקי אג"ח סדרה ב'.
20/07/2023
עדכון דירוג: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - הורדת דירוג החברה ל-'-ilBBB' ואת דירוגי סדרות האג"ח ל-'ilBBB+' בעקבות הערכתנו כי לחברה נגישות מוגבלת למקורות מימון ונזילותה חלשה; השארת הדירוגים ברשימת מעקב עם השלכות שליליות
הותרת דירוגי החברה ברשימת מעקב עם השלכות שליליות משקפת בעיקר את הערכתנו למצב הנזילות של בראק קפיטל, שכן לדעתנו, יש השענות מהותית על מסגרת האשראי שניתנה על ידי חברת האם המאופיינת באיכות אשראי נמוכה והינה חשופה לחדלות פירעון. כמו כן, אנו רוצים להמשיך ולבחון
08/09/2022
עדכון דירוג: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - הורדת דירוג המנפיק ל-'-ilA' בעקבות היחלשות איכות האשראי של קבוצת אדלר והערכתנו כי נזילות החברה פחות מהולמת; הדירוגים נותרו ברשימת מעקב עם השלכות שליליות
אנו משאירים את דירוג המנפיק של החברה ואת דירוגי סדרות האג"ח שלה ברשימת מעקב עם השלכות שליליות לאור ההיחלשות באיכות האשראי של קבוצת אדלר וההשפעה האפשרית על מאפייני הדירוג של בראק קפיטל. בכוונתנו להוציא את דירוגי החברה מרשימת מעקב בחודשים הקרובים, כאשר תהיה
16/05/2022
אישור דירוג: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - אשרור דירוג מנפיק '-ilAA', דירוגי החברה נותרו ברשימת מעקב עם השלכות שלילות בשל היחלשות איכות האשראי של קבוצת אדלר והכנסת דירוגיה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות
אנו משאירים את דירוג המנפיק החברה ואת דירוגי סדרות האג"ח שלה ברשימת מעקב עם השלכות שליליות עד שתהיה לנו ודאות גבוהה יותר לגבי מבנה הקבוצה, בעלת השליטה בחברה ואיכות האשראי שלה ולגבי ההשפעה האפשרית של השינויים בקבוצה על מאפייני הדירוג של בראק קפיטל.
05/04/2022
דירוג הנפקה: בראק קפיטל פרופרטיז אן וי - מתן דירוג 'ilAA/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 576 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 576 מיליון ₪ ע.נ.
03/03/2022

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
30/03/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
25/03/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
14/10/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
09/12/21
פעולת דירוג
הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
15/02/22
פעולת דירוג
הכנסה לרשימת מעקב, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
05/04/22
פעולת דירוג
רשימת מעקב, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilA-
אחרון עדכון תאריך
16/05/22
פעולת דירוג
רשימת מעקב, הורדת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilBBB-
אחרון עדכון תאריך
08/09/22
פעולת דירוג
הורדת דירוג, רשימת מעקב
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilBBB-
אחרון עדכון תאריך
12/09/23
פעולת דירוג
הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג