מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


מבנה נדלן כ.ד. בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
05/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
05/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
גיל אברהמי
phone img
03-7539719

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
כג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
11/05/19
קוד בורסאי
2260545
שם סדרה
כד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
11/05/19
קוד בורסאי
2260552
שם סדרה
סדרה יז
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
13/07/14
קוד בורסאי
2260446
שם סדרה
סדרה יט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
14/09/16
קוד בורסאי
2260487
שם סדרה
סדרה כ
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
2260495
שם סדרה
סדרה כה
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
14/10/21
קוד בורסאי
2260636
שם סדרה
סדרה טז
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
26/06/14
קוד בורסאי
2260438
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג מבנה יחס חוב לחוב והון עצמי נמוך מ-50% ויחס EBITDA להוצאות מימון גבוה מ-2x, ההולמים את הדירוג הנוכחי. הצפי שלנו מבוסס בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצגה לנו ועל המדיניות הפיננסית של החברה. התחז
05/06/2024
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 2 בינואר 2024, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' לאיגרות חוב שתנפיק מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות כ"ה ו/או כ' תקף להיקף כולל של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ול
03/01/2024
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות כ"ה ו/או כ'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
02/01/2024
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.435 מיליארד ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 6 ביוני 2023, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' לאיגרות חוב שתנפיק מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות כ"ה ו/או כ' תקף להיקף כולל של עד 1.435 מיליארד ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ו
07/06/2023
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים יעמוד יחס החוב לחוב והון עצמי של החברה על כ-45% וכי יחס ה-EBITDA להוצאות מימון יעמוד בשנת 2023 על כ-2x וישתפר בשנת 2024, יחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי.
06/06/2023
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות כ"ה ו/או כ'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
06/06/2023
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1.2 מיליארד ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 1.2 מיליארד ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח כ"ה. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
05/02/2023
אישור דירוג: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים יעמוד יחס החוב לחוב והון עצמי של החברה על כ-45% ויחס ה-EBITDA להוצאות מימון יעמוד על כ-2.5x בממוצע. אלו היחסים שאנו רואים כהולמים את הדירוג הנוכחי. ציפיותינו מבוססות בעיקר על תוכנית ההשקעות שהוצ
16/06/2022
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 655 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 20 במרץ 2022, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' לאיגרות חוב שיונפקו על ידי מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות אג"ח כ' ו/או כ"ג תקף להיקף כולל של עד 655 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פינ
22/03/2022
דירוג הנפקה: מבנה נדלן כ.ד. בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי מבנה נדלן כ.ד. בע"מ (ilAA/Stable/ilA1+) באמצעות הרחבת סדרות אג"ח כ' ו/או כ"ג. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
20/03/2022

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
04/07/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
23/01/20
פעולת דירוג
העלאת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
28/06/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
26/11/20
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
27/05/21
פעולת דירוג
העלאת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
27/05/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
16/06/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
16/06/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
06/06/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
06/06/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג