מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - מימון חוץ בנקאי


קבוצת פנינסולה בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
23/05/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
23/05/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
לב סנדלר
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 4
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה 2
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
3330255
שם סדרה
סדרה 3
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1197870
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
3330222
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
אישור דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - אשרור דירוג '-ilA/ilA1' למרות התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים; התחזית נותרה שלילית
אשרור דירוג '-ilA/ilA1' למרות התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים; התחזית נותרה שלילית
23/05/2024
אישור דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - אשרור דירוג '-ilA/ilA1'; התחזית שלילית
אשרור דירוג '-ilA/ilA1'; התחזית שלילית
18/02/2024
עדכון דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - שינוי תחזית הדירוג לשלילית על רקע עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים; אשרור דירוג 'ilA'
שינוי תחזית הדירוג לשלילית על רקע עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים; אשרור דירוג '-ilA+/ilA1'
15/11/2023
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג זמן קצר '-ilA1' לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק קבוצת פנינסולה בע"מ (ilA/Stable/-ilA1) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה 3. כספי ההנפקה מיועדים לפעילותה העסקית השוטפת של החברה.
16/07/2023
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 40 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג זמן קצר '-ilA1' לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 40 מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי קבוצת פנינסולה בע"מ (ilA/Stable/-ilA1) באמצעות הרחבת סדרה 2. כספי ההנפקה מיועדים לפעילותה העסקית השוטפת של החברה ולמחזור חוב קיים.
18/04/2023
אישור דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - אשרור דירוג 'ilA'; התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה לפנינסולה משקפת את הערכתנו כי החברה תשמור על מעמדה העסקי כאחת השחקניות הגדולות במתן אשראי המגובה בממסרים דחויים לעסקים קטנים ובינוניים, למרות הסביבה העסקית הנוכחית. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי החברה תגדיל באופן מתון בלבד את תיק האש
22/02/2023
עדכון דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - שינוי התחזית ליציבה מחיובית על רקע סביבה כלכלית פחות תומכת; אשרור דירוג 'ilA'
תחזית הדירוג היציבה לפנינסולה משקפת את הערכתנו כי החברה תשמור על מעמדה העסקי כאחת השחקניות הגדולות במתן אשראי המגובה בממסרים דחויים לעסקים קטנים ובינוניים למרות הסביבה העסקית הנוכחית. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי החברה תגדיל באופן מתון בלבד את תיק האשר
18/12/2022
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב בכירות ולא מובטחות בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי קבוצת פנינסולה בע"מ (ilA/Positive/ilA1) באמצעות הרחבת סדרה ג'.
12/07/2022
עדכון דירוג: קבוצת פנינסולה בעמ - שינוי התחזית לחיובית על רקע צפי לצמיחה גבוהה בתיק האשראי ושיפור ברווחיות; אשרור דירוג 'ilA'
ב-24 בפברואר 2022 אשררה S&P מעלות את דירוג המנפיק של קבוצת פנינסולה בע"מ, 'ilA', ושינתה את תחזית הדירוג לחיובית מיציבה. בה בעת אשררה S&P מעלות את דירוג איגרות החוב הבכירות הלא מובטחות של החברה, 'ilA'.
24/02/2022

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
12/03/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
12/03/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
14/05/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
14/05/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
22/09/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
22/09/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
30/03/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
30/03/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilA
אחרון עדכון תאריך
24/02/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
24/02/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג