מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - שירותי ליסינג ורכב


יוניברסל מוטורס ישראל בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
13/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
13/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
לב סנדלר
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1192608
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1192616
שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1172253
שם סדרה
סדרה 1
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1189729
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1160670
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
13/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/06/2024
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
10/12/2023
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק יוניברסל מוטורס בע"מ (ilA+/Stable/ilA-1) באמצעות הרחבת שתי סדרות, ה' ו-ו', תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה ושל חברות בנות בקבו
07/12/2023
אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
22/06/2023
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
15/01/2023
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 350 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 350 מיליון ₪ ע.נ.
22/12/2022
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 107 מיליון ₪ ע.נ. ומתן דירוג 'ilA-1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 50 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 107 מיליון ₪ ע.נ. ומתן דירוג 'ilA-1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 50 מיליון ₪ ע.נ.
26/10/2022
דירוג הנפקה: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
14/09/2022
אישור דירוג: יוניברסל מוטורס ישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה ליו.אמ.איי ב-12 החודשים הקרובים משקפת את השמירה על מעמדה העסקי המבוסס בענף הרכב, ובענפי הליסינג וההשכרה בישראל בהם היא פועלת באמצעות יו.טי.אס. אנו סבורים שיכולת החברה ליישם את התוכנית האסטרטגית שלה לשיפור הרווחיות ולהורדת המינוף תתמוך
14/08/2022

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilA
אחרון עדכון תאריך
21/08/19
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
21/08/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
02/04/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
02/04/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
27/08/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
27/08/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
15/08/21
פעולת דירוג
העלאת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
15/08/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
14/08/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
14/08/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג