מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - שירותי ליסינג ורכב


קרסו מוטורס בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
07/05/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
18/07/24
פעולת דירוג אחרונה
דירוג חדש
אנליסט ראשי
לב סנדלר
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 1
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1202779
שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
07/03/21
קוד בורסאי
1173566
שם סדרה
סדרה א
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
10/09/15
קוד בורסאי
1136464
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
06/09/17
קוד בורסאי
1141829
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג חדש: קרסו מוטורס בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
18/07/2024
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
10/07/2024
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
09/07/2024
אישור דירוג: קרסו מוטורס בעמ - אשרור דירוג המנפיק, '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
אשרור דירוג המנפיק, '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב, 'ilAA'
07/05/2024
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 260 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 260 מיליון ₪ ע.נ.
04/01/2024
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
21/12/2023
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
21/12/2023
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
14/12/2023
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 570 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 25 ביוני 2023, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' להרחבת סדרות ג' ו-ד' שתנפיק קרסו מוטורס בע"מ (ilA+/stable) תקף להיקף של עד 570 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
27/06/2023
דירוג הנפקה: קרסו מוטורס בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק קרסו מוטורס בע"מ (ilA+/stable) באמצעות הרחבת סדרות ג' ו/או ד'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
25/06/2023

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
09/05/22
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
04/05/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
07/05/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
18/07/24
פעולת דירוג
דירוג חדש