מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


חברת גב ים לקרקעות בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
02/07/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
16/11/23
פעולת דירוג אחרונה
דירוג חדש
אנליסט ראשי
אייל עברון
phone img
972-3-7539723

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 1
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה י
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7590284
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7590219
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
09/10/17
קוד בורסאי
7590151
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
03/01/07
קוד בורסאי
7590128

פרסומים אחרונים

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilAA
אחרון עדכון תאריך
25/06/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
18/09/19
פעולת דירוג
הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
09/07/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
27/06/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
17/07/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
16/05/23
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
02/07/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
16/11/23
פעולת דירוג
דירוג חדש