מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


חברת גב ים לקרקעות בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
02/07/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
16/11/23
פעולת דירוג אחרונה
דירוג חדש
אנליסט ראשי
אייל עברון
phone img
03-7539723

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה יא
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה 1
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1200963
שם סדרה
סדרה י
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7590284
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
7590219
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
09/10/17
קוד בורסאי
7590151
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
03/01/07
קוד בורסאי
7590128
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/06/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 750 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 750 מיליון ₪ ע.נ.
14/01/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
11/01/2024
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
21/12/2023
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג'+-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג'+-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
05/12/2023
דירוג חדש: חברת גב ים לקרקעות בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1+' ודירוג הנפקה '-ilA1+' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג זמן קצר '-ilA1+' לחברת גב ים לקרקעות בע"מ (ilAA/Negative). הדירוג לזמן קצר מתבסס על דירוג הזמן הארוך של החברה, בהתאם לטבלת המיפוי אשר מראה את הקשר שבין דירוג המנפיק לטווח ארוך לבין הדירוג לטווח קצר בסולם הדירוג הישראלי. כמו
16/11/2023
אישור דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים היחסים הפיננסיים של החברה עשויים להמשיך להישחק ולחרוג מהטווח ההולם את הדירוג, על רקע תוכניותיה העסקיות של החברה, לרבות תקציב השקעות גבוה, וסביבה כלכלית מאתגרת.
02/07/2023
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
18/05/2023
דירוג הנפקה: חברת גב ים לקרקעות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
17/05/2023
עדכון דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - שינוי תחזית הדירוג לשלילית מיציבה בשל היתכנות להיחלשות פרופיל הסיכון הפיננסי; אשרור דירוג 'ilAA'
שינוי תחזית הדירוג לשלילית מיציבה בשל היתכנות להיחלשות פרופיל הסיכון הפיננסי; אשרור דירוג 'ilAA'
16/05/2023

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilAA
אחרון עדכון תאריך
25/06/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
18/09/19
פעולת דירוג
הוצאה מרשימת מעקב, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
09/07/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
27/06/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
17/07/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
16/05/23
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
02/07/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
16/11/23
פעולת דירוג
דירוג חדש