מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - תעשיות ביטחוניות


אלביט מערכות בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
10/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
10/06/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
סיון מסילתי
phone img
03-7539735

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ד
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1178268
שם סדרה
סדרה ב
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1178235
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1178250
שם סדרה
ניירות ערך מסחריים דולרי
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג טווח ארוך '-ilAA', התחזית יציבה; אשרור דירוג טווח קצר, 'ilA1+'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים תשמור אלביט על מיצובה העסקי הגבוה, כולל יכולות מחקר ופיתוח, ועל צבר הזמנות גדול. אנו צופים שהחברה תשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג, קרי על יחס מתואם FFO לחוב של כ-20%-30% ועל יחס מת
10/06/2024
דירוג הנפקה: אלביט מערכות בעמ - מתן דירוג '-ilA1+' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 320 מיליון דולר ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1+' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 320 מיליון דולר ע.נ.
28/08/2023
דירוג חדש: אלביט מערכות בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1+' ודירוג הנפקה 'ilA 1+' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 70 מיליון דולר ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1+' ודירוג הנפקה 'ilA 1+' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 70 מיליון דולר ע.נ.
16/08/2023
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג ilAA, תחזית יציבה
אשרור דירוג ilAA, תחזית יציבה
12/06/2023
אישור דירוג: אלביט מערכות בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
אשרור דירוג המנפיק ilAA/Stable
02/06/2022
דירוג הנפקה: אלביט מערכות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקה פוטנציאלית של איגרות חוב בהיקף כולל של כ-2 מיליארד ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקה פוטנציאלית של איגרות חוב בהיקף כולל של כ-2 מיליארד ₪ ע.נ.
05/07/2021
דירוג חדש: אלביט מערכות בעמ - מתן דירוג מנפיק 'ilAA', התחזית יציבה; מתן דירוג 'ilAA' להנפקה פוטנציאלית של איגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ.
מתן דירוג מנפיק 'ilAA', התחזית יציבה; מתן דירוג 'ilAA' להנפקה פוטנציאלית של איגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ.
15/06/2021

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
15/06/21
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
02/06/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
12/06/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
16/08/23
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1+
אחרון עדכון תאריך
10/06/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
10/06/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג