מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ESG – סביבה, חברה וממשל תאגידי

ESG

בדירוגי אשראי

S&P מעלות פועלת בתחום הקיימות גם במסגרת ניתוח דירוגי אשראי של מנפיקים וכחלק מהערכתנו לרמת הסיכון של החברה כמתבטא בדירוג האשראי שלה, בתהליך דירוג האשראי אנו משקפים היבטי ESG כאשר יש להם השפעה מהותית על איכות האשראי של החברה, בהתאם למתודולוגיית הדירוג.

ESG

מאמרים ומידע

בנושא קיימות

בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בממשק בין השווקים הפיננסים לתחום הקיימות לרבות דגש רב על גורמי ESG בהיבט של סיכונים והזדמנויות מצד החברות ושיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי במסגרת קבלת החלטות השקעה. S&P פועלת לספק מחקרים בתחום הקיימות וה-ESG לצד מתן שירותים בתחום הקיימות עבור חברות.

ESG

מוצרים בתחום

הקיימות

S&P מציעה שירותים נוספים בתחום הקיימות, שאינם מהווים חלק מניתוח חוב ודירוג אשראי של חברות. מוצרים אלו מיועדים לחברות המעוניינות להנפיק מכשירי חוב בני קיימא, כגון אג"ח ירוקות או אג"ח צמודות למדדי קיימות (SLB).