מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מאמרי המחקר

 • 06/02/19

  ההשלכות של No Deal Brexit על דירוגי מדינות, חברות ומוסדות פיננסיים תלויות באופי, בהיקף ובתזמון של ההשפעות הכלכליות של המהלך, אשר תהינה שונות בין תעשיות וחברות שונות בגלל ההבדלים המהותיים בין תעשיות ובין חברות אלה. S&P מעריכה שהשינוי הראשוני יהיה בעיקר שינוי שלילי בתחזית הדירוג, אשר תשקף את העובדה ששינוי במדיניות וקבלת החלטות נוספות עשויים להשפיע על מגמות ההיחלשות. עם זאת, כאשר "ההפרעה" תהיה מוחשית מספיק בכדי לערער את התחרותיות והביצועים בטווח הקצר, אזי עלולה להיות השפעה גם ברמת הדירוגים, במיוחד בקרב חברות לא פיננסיות.

 • 04/02/19

  אישרור דירוג האשראי הריבוני של ישראל

 • 04/02/19

  בשנים האחרונות, עם התרבות תגליות הגז הטבעי לחופי ישראל, הלך וצמח תחום הנפט והגז במדינה. .בישראל קיימות מספר חברות מקומיות הפעילות בתחום, ולרובן יש נגיעה גם לפעילות בחו"ל.

 • 22/01/19

  מבט גלובאלי על המגמות העיקריות הצפויות לשנת 2019 בסקטורים שונים לרבות: טכנולוגיה, מוצרי צריכה, אנרגיה. כמו גם התייחסות לסיכוני מפתח: האטה בצמיחה, סיכונים גאופוליטיים, התייקרות עלות המימון וכו'

 • 22/01/19

  הבנקאים בישראל ממשיכים להנות מסביבה כלכלית תומכת. אולם, רמת אי הוודאות עלתה.בין הסיכונים העיקריים: התגברות התחרות בשוק האשראי, מינוף משקי בית, חוסר איזון בתחום הנדל"ן למגורים .

 • 22/01/19

  מבט גלובלי על האתגרים הצפויים לענף הבנקאות ב-2019 לרבות שינויים במדיניות המוניטארית, תנודתיות בשווקים, תמחור מחדש של חלק מהסיכונים ולתיקון בחלק משוקי המשכנתאות

 • 22/01/19

  שנת 2019 נפתחה בסערה בשוקי ההון. המצגת מתייחסת לסיכוני מפתח מרכזיים. : השפעות גלובליות, קצב העלאת הריבית, שינויי שער חליפין וסיכונים מבניים: סיכון החזקה, נזילות וריכוזיות

 • 22/01/19

  מצגת שהוצגה על ידי צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב דש, במסגרת כנס הדינמיקה של השווקים הפיננסיים - מבט מקומי וגלובלי

 • 20/01/19

  אנו מעריכים את המסגרת המוסדית בה פועלות רשויות מקומיות בישראל כמתפתחת אך מאוזנת. המסגרת המוסדית מגדירה את הסביבה שבה פועלת הרשות המקומית או האזורית. אנו רואים את הרשויות המקומיות והאזוריות כחלק ממערכות פוליטיות, מוסדיות, אדמיניסטרטיביות ותקציביות רחבות יותר של המדינה שבה היא נמצאת. הערכתנו מודדת כיצד משפיעות יכולת החיזוי, המהימנות והתמיכה של מערכות המימון הציבוריות והמסגרות החוקתיות על יכולתן של הרשויות המקומיות והאזוריות לשרת חוב בטווח הארוך. המסגרת המוסדית היא גורם הדירוג היחידי של רשויות מקומיות ואזוריות שאנו מעריכים ברמת המדינה ועבור כל רמת שלטון.

 • 08/01/19

  מבט על מגמות בשוק החוב ומבט קדימה