מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מדיניות ונהלים

S&P Maalot פועלת על פי מדיניות פנימית שנועדה להבטיח את עצמאות, מקצועיות ואובייקטיביות תהליך הדירוג ועבודת הצוות האנליטי. הקוד האתי והנהלים השונים מתווים את הנורמות האתיות, הארגוניות והעסקיות כל עובדי החברה ומנהליה מחויבים לפעול מתוך מחויבות ויושר בהתאם לנהלים עליהם הם חתומים.