מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ארכיון מתודולוגיה

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות

  מסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות", שפורסם ב-9 לדצמבר, 2021

  28/02/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון בענף הבנקאות

  מסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות", שפורסם ב-9 לדצמבר, 2021

  30/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות לא פיננסיות

  אחת משש ההתאמות שאנו עושים לדירוג העוגן, בהתאם למתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים, היא להערכת הניהול והממשל התאגידי. מאמר זה מפרט את המרכיבים השונים ואופן ההערכה של מסגרת הממשל התאגידי, על פי מספר קריטריונים שאנו בוחנים, ביניהם מבנה השליטה, מבנה ויעילות הדירקטוריון, דיווח כספי, בקרה פנימית, ניהול סיכונים, שקיפות ארגונית והביצועיים התפעוליים של ההנהלה הבכירה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות לא פיננסיות

  אחת משש ההתאמות שאנו עושים לדירוג העוגן, בהתאם למתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים, היא להערכת הניהול והממשל התאגידי. מאמר זה מפרט את המרכיבים השונים ואופן ההערכה של מסגרת הממשל התאגידי, על פי מספר קריטריונים שאנו בוחנים, ביניהם מבנה השליטה, מבנה ויעילות הדירקטוריון, דיווח כספי, בקרה פנימית, ניהול סיכונים, שקיפות ארגונית והביצועיים התפעוליים של ההנהלה הבכירה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24