הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
רפאל מערכות מתקדמות בעמ
סדרה ב'
16/01/2018 ilAAA/Stableדירוג חדש
Summit Germany Ltd.
סדרה ד'
15/01/2018 ilAA-/Stableדירוג חדש