הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
הפניקס חברה לביטוח
סדרה ד'
19/02/2017ilAA+/NegativeilAA+/Stableשינוי תחזית דירוג,אישרור דירוג קיים
הפניקס אחזקות
סדרה ד'
19/02/2017ilA+/NegativeilA+/Stableאישרור דירוג קיים,שינוי תחזית דירוג