הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
חברת החשמל
סדרה ב
16/10/2017ilAA/Watch DevilAA+/Stableהעלאת דירוג,הוצאה מרשימת מעקב,שינוי תחזית דירוג
חברה לנכסים ולבנין בעמ
סדרה 5
15/10/2017ilA/StableilA/Stableאישרור דירוג קיים
ישפרו
סדרה 5
15/10/2017ilA/StableilA/Stableאישרור דירוג קיים