הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
קיי.בי.אס. אס.או.אר.(בי.וי.איי) הולדינגס אל.טי.די
לאומי שטרי הון נדחים 201
23/03/2017 ilAA-/Stableאישרור דירוג קיים
יואל ירושלים אויל אקספלורישיין
לאומי שטרי הון נדחים 201
22/03/2017ilAA-/StableilAA-/Stableאישרור דירוג קיים
קבוצת פנינסולה בעמ
לאומי שטרי הון נדחים 201
21/03/2017 ilA/Stableדירוג חדש
B Communications Ltd
לאומי שטרי הון נדחים 201
20/03/2017ilA+/StableNRנסיגה/סיום דירוג