תאגידים - שירותי בריאות וסיעוד


דירוג
מאפיין דירוג
תוצאות
(*) - חברה שדירוגה הסתיים.

פרסומים אחרונים לסקטור

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
  • דו"ח דירוג: מרכז משען - דוח דירוג
    28/02/2017

    הדירוג של מרכז משען בע"מ נתמך על ידי מעמדה המוביל בתחום הדיור המוגן בישראל, שיעורי התפוסה היציבים ודעתנו על ההנהלה המקצועית. מאפייני הדירוג העיקריים השתפרו בהדרגה בשנים האחרונות, לרבות מבנה החוב והנזילות, בייחוד בהשוואה לחברות דומות בארה"ב. ...