ישראמקו נגב 2, שותפות מוגבלת - פרויקט תמררשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
הלוואה דולרית

ilAA

21/04/2017 01/04/2020
הלוואה שקלית

ilAA

21/04/2017 01/04/2024
סדרה א

ilAA

31/07/2017 01/08/2025

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

איתי רפל

etai.rappel@spglobal.com

 

אנליסט משני