אלקו בעמ


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA+/Stable 27/03/2017 אישרור דירוג קיים
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
  • אישור דירוג: אלקו בעמ - אשרור דירוג +ilA, התחזית יציבה
    27/03/2017

    תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שאלקו תשמור על שיעור LTV נמוך מ-25% ועל רמת נזילות "הולמת" לפחות. הערכה זו מתבססת על הביצועים התפעוליים של החברות המוחזקות ועל הצפי שאם אלקו תבצע השקעות חדשות, היא תעשה זאת באופן שלא יוביל לעלייה מהותית ברמת המינוף. ...


נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

תמר שטיין

tamar.stein@spglobal.com

 

אנליסט משני