יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ.


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA/Negative 11/06/2017 אישרור דירוג קיים
pdf
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1 11/06/2017
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Matthew Pirnie

matthew.pirnie@spglobal.com

 

אנליסט משני

לנה שוורץ

lena.schwartz@spglobal.com