יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ.


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1 28/11/2016 אישרור דירוג קיים
pdf
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA/Negative 28/11/2016
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

בני פאר

beni.peer@spglobal.com

 

אנליסט משני

לנה שוורץ

lena.schwartz@spglobal.com