חברת פרטנר תקשורת בעמ


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA+/Stable 26/07/2016 אישרור דירוג קיים
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
  • אישור דירוג: חברת פרטנר תקשורת בעמ - אישור דירוג
    26/07/2016

    תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי פרטנר תשמור על מדיניות פיננסית התומכת ברמת המינוף וביחסי כיסוי חוב ההולמים את הדירוג. אנו מעריכים כי החברה תשמור על רמת נזילות התואמת את הדירוג תוך יצירת תזרימי מזומנים מספקים אך בהיקף נמוך ממה שהורגלנו עד כה. ...


נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

תמר שטיין

tamar.stein@spglobal.com

 

אנליסט משני

גיל אברהמי

gil.avrahami@spglobal.com