מימון ישיר הנפקות (סדרה 2) בעמרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
ניירות ערך

ilAAA (sf)

17/07/2015 12/07/2020

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

עמרי שטרן

omri.stern@spglobal.com

 

אנליסט משני

Irina Penkina

irina_penkina@standardandpoors.com